Výzkum:


V City Practice jsme provedli výzkum, který se zabýval otázkami duševního zdraví v komunitě imigrantů, kteří žijí, nebo v minulosti kratší či delší dobu žili v České republice. Položili jsme jim tři otázky. Zaprvé nás zajímalo, zda imigranti věděli o možnostech využití poradenských a psychologických služeb v České republice.
Zadruhé jsme chtěli vědět, jestli tyto služby imigranti využili. Zatřetí jsme se ptali, jaké typy problémů je přiměly vyhledat odbornou pomoc. Zkoumali jsme také, zda se zvyšovala pravděpodobnost jejich vyhledání odborné pomoci v případech, kdy se jim již v minulosti dostalo nějakého druhu léčby v jejich rodné zemi.