SlužbySlužby poskytujeme jak jednotlivcům, párům a rodinám, tak i celým skupinám a pracovním týmům.

Vždy se snažíme najít nejvhodnější přístup a využíváme kognitivně-behaviorální terapii (KBT), systematickou desenzibilizaci a relaxační metody, přepracování pomocí očních pohybů (EMDR), gestalt terapii, systemické přístupy (krátká terapie zaměřená na řešení a narativní terapie) a analytickou terapii C. G. Junga. Naši odborníci mají zkušenosti nejčastěji s potížemi, jako jsou deprese, úzkosti, sociální fobie, hypochondrie, obsedantně-kompulzivní poruchy, posttraumatické stresové poruchy, schizofrenie a jiná psychotická onemocnění, poruchy příjmu potravy, závislosti a potíže v mezilidských vztazích.

City Practice není lékařská služba. Jsme však zapojeni do sítě lékařských a psychiatrických služeb a v případě potřeby vám zajistíme vhodné doporučení.