Pracovní příležitosti:


Pokud jste plně kvalifikovaným psychologem s odborným vzděláním v poradenství nebo v klinické psychologii a rád/a byste se stal/a odborným spolupracovníkem City Practice kdekoli v Evropě, kontaktujte nás na: info@city-practice.com.
Rádi vám poskytneme další informace o možnostech zapojení do City Practice nebo o získání licence k užívání ochranné značky The City Practice Community (CTM) v místě vašeho bydliště.